ارسال آسان
استخدام Scrum Master در شرکت مبنا تلکام در تهران
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
میان رده - Mid Level
Scrum | Spring
ارسال آسان
استخدام مدیر مهندسی نرم افزار با حقوق، بیمه ، مزایا ، پاداش در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | C | UI/UX
ارسال آسان
استخدام Software Engineering Manager در MoneyMex در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
ارشد - Senior
Blockchain
ارسال آسان
استخدام Scrum Master در در یک هلدینگ معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مدیر پروژه نرم افزار در گروه بایا در تهران
۶۸ روز قبل
تهران
دورکاری
ارشد - Senior
Microsoft SQL Server | ASP.NET | .NET Core