ارسال آسان
استخدام مدیر پروژه نرم افزار در گروه بایا در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
دورکاری
ارشد - Senior
Microsoft SQL Server | ASP.NET | .NET Core
ارسال آسان
استخدام مدیر مهندسی نرم افزار با حقوق، بیمه ، مزایا ، پاداش در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | C | UI/UX