ارسال آسان
استخدام Software Development Manager در شرکت آیوا در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت
مدیر فنی - CTO
Python | Java | ASP.NET
استخدام Scrum Master در شرکت مبنا تلکام در تهران
۴۲ روز قبل
تهران منطقه ۷، نیلوفر
تمام وقت
میان رده - Mid Level
Scrum | Spring
استخدام مدیر مهندسی نرم افزار با حقوق، بیمه ، مزایا ، پاداش در تهران
مشخص نشده
۴۳ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارشد - Senior
ASP.NET | C | UI/UX
استخدام Software Engineering Manager در MoneyMex در تهران
مشخص نشده
۷۰ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
ارشد - Senior
Blockchain