استخدام انتظامات،کنترلر،کارتکس در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر
استخدام کارشناس مهندسی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارمند فروش،کارمند در کشتیرانی سلیس رود اروند
استخدام صندوقدار،کارشناس ارشد لجستیک در سریع ترابر ماهان
استخدام کارشناس بهره برداری در یک شرکت حمل و نقل ریلی در تهران
استخدام ۵ردیف شغلی در شرکت مدیریت تانا انرژی در تهران
استخدام مدرس،پژوهشگر و مشاور تحقیقات(تمامی رشته ها)/تهران
استخدام ۳ ردیف شغلی درشرکت معتبر فعال درزمینه حمل ونقل ریلی
استخدام مهندس ترافیک،طراح اتوکد در یک شرکت مهندسین مشاور
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در تهران
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در یاس ارغوانی
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در تهران
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان،سرپرست بازاریابی و بازاریاب
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در تهران
استخدام مسئول فنی و کارمند ساده خانم در شهرستان ورامین
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت مهندسی یاس ارغوانی
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر