ارسال آسان
استخدام مهندس برق در شرکت تصفیه پیشرفته پارس در تهران
تهران منطقه ۱، نیاوران
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان جدید
استخدام مهندس برق و الکترونیک با حقوق تا 7 میلیون، بیمه و پاداش در تهران
مشخص نشده
امروز
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت