استخدام طراح حرفه ای کورل در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
تهران منطقه ۱۳، امامت
تمام وقت
استخدام طراح کورل با بیمه در مجموعه نامی مهر در تهران
مشخص نشده
۵۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، پامنار
تمام وقت
استخدام کورل کار در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۸ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
تمام وقت
استخدام طراح گرافیک و اجرا کار با بیمه در مجموعه تبلیغاتی آفرنگ در تهران
۸۷ روز قبل
تهران منطقه ۶، نصرت
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت