استخدام 7 ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر در البرز
استخدام نیروی پذیرش دارای مدرک کارشناسی مدارک پزشکی در شیراز
استخدام همکار خانم بامدرک حداقل کاردان رادیولوژی یا ثبت اسناد
استخدام 6 ردیف شغلی در یک مرکز معتبر درمانی در تهران
استخدام کارشناس مدارک پزشکی خانم جهت بیمارستان میمنت
استخدام کارشناس آمار و اطلاعات و مدارک پزشکی در بیمارستان مهر
استخدام مرکز رادیوتراپی پردیس در شهر شیراز
استخدام نیرو مسلط به اصطلاحات پزشکی جهت واحد اسناد پزشکی
استخدام کارشناس مدارک پزشکی در یک مرکز درمانی معتبر در تهران