استخدام کارشناس برنامه ریزی لجستیک و انبار در تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام فروشنده،صندوقدار،لجستیک،بازاریاب،نگهبان،حسابدار
استخدام کارشناس لجستیک آقا در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام (in position: (Logistics، Financial،Production Manager
استخدام Technician،Administrative Assistant،Logistic Executive
استخدام کارشناس لجستیک آقا در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مدیر لجستیک جهت برنامه ریزی تولید و انبار و ارسال 
استخدام کارشناس برنامه ریزی آقا در افق کوروش/تهران
استخدام سرپرست لجستیک و زنجیره تامین در یک هلدینگ معتبردرتهران
استخدام نیرو جهت کار برنامه ریزی و لجستیک در تهران
استخدام مدیر لجستیک و حمل نقل آقا در شرکت تولید پوشاک در تهران
استخدام نیروی لجستیک در فروشگاه اینترنتی بامیلو در تهران
استخدام کارشناس متخصص در بخش لجستیک در تهران
استخدام کارشناس لجستیک(حمل و نقل) در شرکت هیرو تجارت آراد
استخدام سرپرست انبار،کارشناس ارشد لجستیک در تهران
استخدام کارشناس لجستیک آقا جهت کار در شرکت حمل و نقل
استخدام سرپرست انبار و کارشناس ارشد لجستیک در تهران
استخدام کارمند واحد لجستیک،فروشنده سیار/خیلی سبز
استخدام مدیر تبلیغات و مدیر لجستیک در شرکت ایده نو تجارت آویژه