استخدام خانه دار با بیمه در یک هتل در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دادر جهت کار در هتل 2 ستاره در مشهد
مشخص نشده
۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار در شرکت آسمان ارگ کسرا در محدوده الهیه
۶ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام خانه دار جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانم جهت خانه داری مهمانسرا در مشهد
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت