استخدام خانه دار خانم جهت کار در هتل مرمر در مشهد
مشخص نشده
۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار با سابقه کار جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر خانم جهت خانه داری در مشهد
مشخص نشده
۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی خانه دار هتل جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار جهت کار در مهمانپذیر در مشهد
مشخص نشده
۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار جهت کار در هتل آذر در مشهد
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی خانه دار جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت