استخدام هتل آپارتمان حیات شرق در مشهد
به سه نفر حانه دار خانم با حقوق اداره کار + بیمه با دو سال سابقه کار ، دیپلم به بالا در هتل آپارتمان حیات شرق در مشهد نیازمندیم. مراجعه بین ساعت 9 الی 13 - تماس با داخلی 148
استخدام نیروی خانه دار خانم جهت کار در هتل در مشهد
به نیروی خانه دار خانم جهت کار در هتل بهتاش در مشهد نیازمندیم.
استخدام خانه دار هتل جهت همکاری در شهر مشهد
به نیروی خانه دار هتل (نیروی رستورانی و کارگر خدماتی جوان) در مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی خانه دار جهت نظافت هتل در قم
به یک نیروی خانه دار جهت نظافت هتل در قم نیازمندیم.
استخدام نیروی خانه دار خانم جهت هتل قصر در قم
به یک نفر نیروی خانه دار خانم، سن بین 25 الی 40 سال و دارای ضامن معتبر جهت هتل قصر در قم نیازمندیم.
استخدام نیروی خانم خانه دار جهت هتل الغدیر در قم
به یک نیروی خانم خانه دار ترجیحاً با سابقه کار جهت کار در هتل الغدیر در قم نیازمندیم.
استخدام هتل باب الجواد در مشهد
به نیروی خانه دار دائمی در هتل باب الجواد در مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی خانه دار جهت همکاری در شهر مشهد
به دو نفر نیروی خانه دار جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی خانه دار رستوران جهت همکاری در مشهد
به تعدادی نیروی خانه دار رستوران جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. مراجعه حضوری
استخدام هتل حافظ جهت همکاری در شیراز
به نیروی خانه دار خانم جهت همکاری در هتل حافظ در شیراز نیازمندیم.
استخدام نیروی کار جهت همکاری در هتل در تهران
به نیروی کار با ضامن معتبر جهت همکاری در صبحانه خوری و لاندری هتل در تهران نیازمندیم.
استخدام نیروی خانه دار در سوئیت آپارتمان در مشهد
به تعدادی نیروی خانه دار در سوئیت آپارتمان در مشهد نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیرو جهت کار در هتل در تبریز
به تعدادی نیروی خانم و آقا جهت کار در هتل (خدماتی) در تبریز نیازمندیم.
استخدام خانه دار خانم جهت کار در هتل آپارتمان در مشهد
به چند خانه دار خانم جهت کار در هتل آپارتمان در مشهد نیازمندیم.
استخدام خانه دار جهت کار در هتل در شهر مشهد
به خانه دار جهت کار در هتل در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی خانه دار با تجربه جهت کار در هتل در مشهد
به چند نیروی خانه دار با تجربه جهت کار در هتل در مشهد نیازمندیم.
استخدام تعدادی خانه دار در هتل آپارتمان در مشهد
به تعدادی خانه دار خانم در هتل آپارتمان در مشهد نیازمندیم.
استخدام کارگر خانه دار هتل خانم متاهل جهت همکاری در تهران
به کارگر خانه دار هتل خانم متاهل جهت همکاری در تهران نیازمندیم. با حقوق مکفی و بیمه
استخدام تعدادی نیروی خانم جهت نظافت در هتل نینوا در قم
به تعدادی نیروی خانم جهت نظافت در هتل نینوا در قم نیازمندیم.
استخدام نیرو جهت نظافت در مهمانپذیر مدینه در قم
به یک نیروی خانم جهت نظافت در مهمانپذیر مدینه در قم نیازمندیم.