استخدام خانه دار جهت همکاری در هتل آتی در مشهد
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی خانه دار هتل جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانم خانه دار جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار جهت کار در هتل تخت جمشید در مشهد
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی خانه دار با حقوق مکفی در مشهد
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت