استخدام تکنسین اتاق عمل خانم جهت کار در مرکز MMT
استخدام تکنسین اتاق عمل خانم طرح رفته جهت کلینیک زیبایی
استخدام تکنسین اتاق عمل خانم جهت فعالیت در جراحی فک و صورت
استخدام نیرو متخصص در زمینه اتاق عمل جهت همکاری در تهران
استخدام پرسنل اتاق عمل خانم جهت کلینیک پایدار در تهران
استخدام تکنسین اتاق عمل طرح گذرانده جهت مرکز جراحی
استخدام کارشناس اتاق ‎عمل ‎با پایان طرح و سابقه کار در تهران
استخدام تکنسین اتاق عمل و و فوریت خانم جهت همکاری در تهران
استخدام تکنسین اتاق عمل و بیهوشی طرح رفته جهت کلینیک غرب تهران
استخدام تکنسین اتاق عمل خانم جهت مرکز MMT در تهران
استخدام تکنسین اتاق عمل جهت مرکز جراحی فعال در غرب تهران
استخدام تکنسین اتاق عمل ترجیحا باتجربه جهت مرکز جراحی چشم
استخدام کاردان اتاق عمل خانم جهت درمانگاهی واقع در شهریار
استخدام تکنسین اتاق عمل جهت کلینیک MMT در تهران
استخدام تکنسین اتاق عمل جهت کار در کلینیک ترک اعتیاد در تهران
استخدام تکنسین اتاق عمل جهت کلینیک زیبایی در تهران
استخدام تکنسین اتاق عمل جهت همکاری در تهران
استخدام ماما یا تکنسین اتاق عمل در تهران
استخدام تکنسین اتاق عمل و یا بیهوشی جهت مرکز mmt
استخدام کارشناس اتاق عمل جهت مرکز جراحی در محدوده شهرری