استخدام آشپز ماهر در یک فست فود در کرمان
استخدام حسابدار در شرکت معتبر در کرمان
استخدام فروشنده آقا با مزایا در شرکت فرش فرهی در سیرجان
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی،حسابداری، کنترل کیفیت / کرمان
استخدام کارشناس کنترل کیفیت ( شیمی / پلیمر / صنایع )/ کرمان
استخدام منشی،حسابدار ،تحصیل دار در کرمان
استخدام نماینده علمی در شرکت کوبل دارو در کرمان
استخدام منشی خانم در شرکت پخش اروم آدا در کرمان
استخدام تحصیل دار در شرکت پخش اروم آدا در کرمان
استخدام کارشناس فنی خودرو،حسابدار دریک گروه خودرویی در کرمان
استخدام کارشناس آزمایشگاه،مهندس مکانیک در کرمان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در کرمان
استخدام رشته شیمی،پلیمر،مکانیک،برق،صنایع،کامپیوتر،حسابدار/بارز
استخدام حسابدار در شرکت فناوری هوشمند اسپرلوس در کرمان
استخدام کارشناس فروش،حسابداری،شبکه،پشتیبانی شبکه/ کرمان،سیرجان
استخدام کارشناس برق گرایش قدرت آقا در کرمان
استخدام موزع (توزیع کننده) دارای ماشین وانت در کرمان
استخدام سرپرست مرکز آقا در ساری و کرمان
استخدام کارشناس فروش با شرایط و حقوق عالی در کرمان
استخدام مسئول انبار آقا در شرکت تک رخ درمان در کرمان