استخدام آشپز فرنگی با پاداش در راد کافه در کرمان
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
کرمان
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرپرست قسمت تولید در توسعه و فناوری مهام فرداد خاورمیانه در کرمان
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
کرمان
حقوق ثابت تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول ایمنی در یک شرکت معتبر در کرمان
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
کرمان
تمام وقت