استخدام خیاط در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
تهران
تمام وقت