استخدام مدرس زبان در یکی از معتبر ترین موسسات زبان شرق تهران
استخدام اساتید زبان ترکی استانبولی در تهران - قیطریه
استخدام مدرس زبان ترکی در تهران - میدان رسالت
استخدام مدرس زبان ترکی استانبولی و انگلیسی در تهران
استخدام مدرس زبان (انگلیسی-آیلتس-آلمانی-فرانسه و ترکی) - تهران
استخدام مدرس زبان ترکی استانبولی در تهران در محدوده تهرانپارس
استخدام اساتید زبانهای خارجه(انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ، ترکی)
استخدام مدرسین مجرب زبان های انگلیسی - آلمانی - فرانسه و ترکی
استخدام مدرس زبان(انگلیسی، آلمانی، فرانسه و ترکی)- پیروزی
استخدام مدرس زبان(انگلیسی، آلمانی، فرانسه و ترکی) - تهران
استخدام مدرس مجرب زبا( انگلیسی، آلمانی، فرانسه و ترکی)-ستارخان
استخدام 3 ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر در تهران
استخدام فارغ التحصیلان و دانشجویان ترکی استانبولی در تهران
استخدام مدرس باسابقه ترکی استانبولی جهت تدریس به بزرگسال
استخدام مدرس زبان ترکی جهت همکاری در تهران
استخدام مدرسین و سوپروایزرهای باتجربه برای زبان ترکی
استخدام مدرسین توانمند ترکی استانبولی - تهران
استخدام اساتید زبانهای خارجی با سطح مکالمه بالا - تهران
استخدام مدرسین مجرب ترکی با پرداخت عالی و بیمه در تهران
استخدام مدرس ترکی استانبولی در تهران