استخدام اوستا کار مبلمان،مهندس صنایع در آیسا مبل در تهران
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل در تهران
استخدام رویه کوب ماهر جهت تولید مبلمان راحتی و کلاسیک
استخدام رویه ‏کوب ماهر و نیمه ماهر جهت‎ مبل ‎راحتی در تهران
استخدام رویه کوب ماهر در تهران محدوده نیاوران
استخدام کارگر رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در تولیدی مبلمان معتبر
استخدام کارگر ساده رویه کوب جهت همکاری در تهران
استخدام تعدادی رویه کوب مبل راحتی کنترات کار در تهران
استخدام رویه کوب ماهر - نیمه ماهر و ساده در شمیران نو
استخدام رویه کوب ماهر جهت مبلمان کلاسیک در شهر تهران
استخدام رویه کوب حرفه ای جهت کار در مبلمان در تهران
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر، خیاط و برشکار مبلمان
استخدام رویه کوب ماهر مبل کلاسیک در تهران
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل در تهران
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت کار در رویه کوبی مبل
استخدام رویه کوب جهت مبل استیل در محدوده شهریار
استخدام کارگر ساده یا نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل
استخدام یک زیرکارچی و رویه کوب جهت مبل راحتی در تهران
استخدام نیروی رویه کوب، نیروی ساده،رنگ کار،خیاط و برش کار
استخدام تعدادی رویه کوب ماهر در محدوده شهرری - فیروزآباد