ارسال آسان
استخدام مدیر تولید با حقوق 20 تا 25 میلیون در شرکت نخ و الیاف آپادانا ابهر
زنجان
حقوق ثابت از 20,000,000 تومان تا 25,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مدیر اجرایی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، دریا
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 30,000,000 تومان
تمام وقت