استخدام نقشه کش ساختمان در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی