استخدام تعدادی لیسانس نقشه برداری آقا در شهر تهران
استخدام لیسانس نقشه برداری جهت ماموریت شهرستان جهت شرکت مهندسی
استخدام کارشناس نقشه برداری آشنا به توتال استیشن و GPS
استخدام 7 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر ساختمانی- تهران
استخدام نقشه بردار مجرب با دوربین پیشرفته جهت اجرای نما
استخدام شرکت مهندسین مشاور در چندین استان
استخدام نقشه بردار در شرکت معدن جویان تابان ایرانیان - تهران
استخدام یکنفر مهندس نقشه برداری جهت همکاری در تهران
استخدام نقشه بردار مسلط به برنامه Civil ۳D و دوربین توتال
استخدام مهندس نقشه بردار جهت پروژه ساختمانی در تهران
استخدام ناظر نقشه برداری با سابقه کار جهت کار در پردیس
استخدام نقشه بردار دارای ۳ سال سابقه کار در تهران
استخدام نقشه بردار و کمک نقشه بردار باسابقه جهت کار در تهران
استخدام کارشناس نقشه برداری در تهران و خراسان رضوی
استخدام مهندس عمران آشنا به نقشه برداری با ۳ سال سابقه کار
استخدام نقشه بردار و یا کارتوگراف دریک شرکت مهندسی مشاور معتبر
استخدام کارشناس نقشه برداری خانم جهت شرکت مهندسین مشاور
استخدام نقشه بردار جهت نظارت راهسازی درشهرستان
استخدام یک نفر نقشه بردار با سابقه در معادن زیرزمینی یا تونل
استخدام مهندس دفتر فنی و مهندس نقشه بردار در تهران