ارسال آسان
استخدام نگهدار کودک و سالمند در یک مرکز مراقبت در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۷، نیلوفر
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام پرستار کودک خانم جهت کار در منزل در پونک
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، پونک
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام پرستار حرفه ای کودک در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نگهدار کودک و سالمند در یک مرکز مراقبت در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۷، نیلوفر
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام پرستار کودک 5 ساله جهت کار در منزل در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام پرستار سالمند در منزل در محددوه نیاروان
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران
تمام وقت