استخدام پرستار کودک خانم جهت پرستاری دو کودک و امور منزل-تهران
به یک خانم میانسال جهت پرستاری دو کودک و امور منزل در استان تهران با شرایط زیر نیازمندیم.
استخدام مراقب سالمند خانم(با مدرک کمک پرستاری) - تهران
استخدام آرامش گستر پرهام موسسه پرستاری و خدمات مراقبتی ارامش گستر پرهام با شماره ثبت 533838 جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مراقب کودک و سالمند با حقوق عالی در تهران
استخدام مرکز پرستاری توان سلامت مرکز پرستاری توان سلامت جهت تکمیل بخش خدمات مراقبتی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام پرستار بچه در یک شرکت معتبر در سیستان و بلوچستان
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان سیستان و بلوچستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام تعدادی خانم جهت نگهداری از سالمند و کودک - تهران
به تعدادی خانم فقط شبانه روزی جهت نگهداری از سالمند و کودک در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی خانم جهت نگهداری از سالمند و کودک - تهران
به تعدادی خانم جهت نگهداری از سالمند و کودک در آرامش نوین بخش زندگی در تهران نیازمندیم.
استخدام مراقب خانم جهت نگهداری از بیمار خانم در شهر شیراز
به مراقب خانم جهت نگهداری از بیمار خانم در شهر شیراز نیازمندیم.
استخدام نیرو آقا با سابقه کار شبانه روزی جهت نگهداری از سالمند
به آقای جوان با سابقه کار شبانه روزی جهت نگهداری از سالمند آقا در تهران نیازمندیم. با ضامن معتبر
استخدام نیروی نگهدار سالمند و کودک آقا یا خانم در تهران
به نیروی نگهدار سالمند و کودک آقا یا خانم در تهران حوالی پیروزی نیازمندیم. تماس 22
استخدام مراقب خانم جهت نگهداری کودک و سالمند
به مراقب خانم جهت نگهداری کودک و سالمند در تهران محدوده تجریش نیازمندیم. حقوق بالا
استخدام تعدادی خانم جهت نگهداری از سالمند و کودک - کرج
به تعدادی نیروی خانم جهت نگهداری از سالمند و کودک با حقوق 2/500 میلیون به بالا در کرج نیازمندیم.
استخدام نیروی آقا جهت مراقبت از سالمند در شهر مشهد
به یک نفر نیروی آقا جهت مراقبت از سالمند به صورت شبانه روزی با ضامن معتبر در شهر مشهد ننیازمندیم.
استخدام نیروی خدماتی جهت مراقبت ازمعلولین ذهنی-کرمانشاه
مرکز جامع توانبخشی معلولین ذهنی رضوان جهت تکمیل کادرپرسنلی خود به چند نفر نیروی خدماتی جهت مراقبت ونگهداری ازمعلولین ذهنی در کرمانشاه نیازمند است. زمان مراجعه: شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 لغایت 12:30
استخدام تعدادی خانم جهت نگهداری از سالمند خانم در تهران
به تعدادی خانم جهت نگهداری از سالمند خانم بصورت شبانه روزی در منزل باحقوق بالا وامنیت شغلی در تهران نیازمندیم.
استخدام نیروی خانم جهت نگهداری سالمند خانم پوشکی
به نیروی خانم جهت نگهداری سالمند خانم پوشکی در تهران نیازمندیم. به صورت بانه روزی با حقوق عالی
استخدام پرستار و مراقب خانم به صورت سالمند در شهر قم
به پرستار و مراقب خانم به صورت سالمند در شهر قم نیازمندیم.
استخدام یک زوج جهت نگهداری از سالمند در شیراز
به یک زوج ترجیحاً بدون فرزند جهت نگهداری از یک نفر سالمند در شیراز نیازمندیم.
استخدام خانم جهت نگهداری از سالمند پوشکی بصورت روزانه
به خانم جهت نگهداری از سالمند پوشکی بصورت روزانه در شهر تهران نیازمندیم.
استخدام مرکز سروش تندرستی در شهر مشهد
به نیروی مراقب جهت نگهداری از سالمند و کودک در منزل در مرکز سروش تندرستی در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام نیرو جهت نگهداری بیمار و سالمند در یزد
به نیروی خانم جهت نگهداری بیمار و افراد سالمند در موسسه سالار سلامت در یزد نیازمندیم.