استخدام سرایدار با اسکان و بیمه در تهران
مشخص نشده
۹ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، امانیه
تمام وقت
استخدام سرایدار جهت نظافت و سرایداری ساختمان اداری در تهران
مشخص نشده
۴ روز قبل
تهران منطقه ۲، پونک
تمام وقت
استخدام سرایدار با اسکان و بیمه در تهران
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
تهران منطقه ۳، امانیه
تمام وقت