استخدام مدیر خدمات پس از فروش،حسابدار انبار - تهران
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام سرپرست خدمات پس از فروش،مسئول دفتر( منشی)-تهران
استخدام طراحی مهندسی قطعات و مبلمان اداری لیوتاب شرکت طراحی مهندسی قطعات و مبلمان اداری لیوتاب جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام سرپرست بخش تامین و سرپرست بخش خدمات پس از فروش
استخدام بازرگانی مبین تک بازرگانی مبین تک جهت تکمیل کادر خود با هدف توسعه شرکت در استان فارس،شهر شیراز از منابع انسانی حرفه ای و کارآمد دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مسئول خدمات پس از فروش خانم در یک شرکت معتبر
یک شرکت معتبر نمایندگی خارجی در راستای تکمیل کادر خدمات پس از فروش خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مسئول خدمات پس از فروش در یک شرکت معتبر در تهران
یک شرکت معتبر نمایندگی خارجی در راستای تکمیل کادر خدمات پس از فروش خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام حسابدار فروش،مدیر خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتریان
یک شرکت بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتریان در تهران
 یک مجموعه بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام ۴ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر بازرگانی درخراسان رضوی
یک شرکت معتبر بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر خدمات پس از فروش،کارشناس پذیرش خدمات پس از فروش
استخدام گروه خودرویی دلیلی گروه خودرویی دلیلی با ۹ نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش جهت تکمیل منابع انسانی کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام ۳ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در کرمان
یک شرکت معتبر در زمینه خودرو جهت تکمیل منابع انسانی خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر اجرایی،سرپرست خدمات پس از فروش درخراسان رضوی
استخدام بازرگانی اسدی شرکت بازرگانی اسدی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر در یک گروه خودرویی معتبر در کرمان
یک گروه خودرویی معتبر برای مدیریت نمایندگی خدمات پس از فروش در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مسئول واحد خدمات پس از فروش،کارشناس امور مشتریان
استخدام شرکت فنی مهندسی نگارخودرو شرکت فنی مهندسی نگارخودرو جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام سرپرست خدمات پس از فروش،بازاریاب،کارشناس فروش
استخدام بازرگانی اسدی بازرگانی اسدی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام ۳ ردیف شغلی در تولیدی ظریف مصور در اصفهان
استخدام تولیدی ظریف مصور تولیدی ظریف مصور جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر فروش،مدیر بازاریابی،مدیر خدمات پس از فروش درتهران
یک شرکت معتبر فعال در حوزه محصولات لوازم خانگی خارجی جهت تکمیل کادر فروش خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام سرپرست خدمات پس از فروش در یک شرکت معتبر در تهران
یک شرکت نمایندگی خارجی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر فروش،خدمات پس از فروش و مکانیک ماشین آلات کشاورزی
استخدام شرکت اصفهان ماشین اسپادانا شرکت اصفهان ماشین اسپادانا جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت جاروبرقی پاکتین در اصفهان
استخدام جاروبرقی پاکتین شرکت جاروبرقی پاکتین جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام ۴ ردیف شغلی در شرکت تعاونی ترنا سیستم در تهران
استخدام تعاونی ترنا سیستم شرکت تعاونی ترنا سیستم جهتجهت توسعه خانواده کاری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.