استخدام سرپرست واحد خدمات پس از فروش و تعمیرات در شرکت مهرگان صنعت آب
۵۴ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرپرست خدمات پس از فروش در نمایندگی جهان همتا سیکلت در تهران
مشخص نشده
۹۰ روز قبل
تهران منطقه ۸، تهرانپارس
تمام وقت