استخدام سرپرست خدمات پس از فروش با بیمه در شرکت اشنیز در تهران
۶۶ روز قبل
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان
تمام وقت