استخدام کارمند مترجم مسلط به مکالمه و ترجمه زبان انگلیسی-تهران
استخدام مترجم زبان انگلیسی در نمایندگی سامسونگ در تهران
استخدام طراح گرافیست،تدوینگر فیلم،مترجم زیرنویس فیلم در تهران
استخدام فرم زن انگلیسی جهت دفتر ترجمه در تهران
استخدام مترجم در یک انتشارات معتبر در تهران
استخدام مترجم زبان انگلیسی(بازرگانی خارجی) خانم در تهران
استخدام مترجم مسلط به زبان انگلیسی در تهران
استخدام مترجم زبان انگلیسی خانم در تهران
استخدام فرم زن انگلیسی با 2 سال سابقه مفید در تهران
استخدام تعدادی مترجم زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه
استخدام تعدادی مترجم زبان انگلیسی جهت کار در دارالترجمه
استخدام مترجم زبان انگلیسی آقا حداقل IELTS 7
استخدام فرم زن حرفه ای جهت کار در دفتر ترجمه رسمی در تهران
استخدام فارغ التحصیل رشته زبان انگلیسی جهت ترجمه متون
استخدام مترجم (زبان آلمانی یا انگلیسی) در شرکت معتبر در تهران
استخدام مترجم فرم زن ماهر جهت دارالترجمه رسمی در تهران
استخدام مترجم زبان آشنا به متون علمی و مهندسی در تهران
استخدام خانم لیسانس زبان انگلیسی در دارالترجمه - تهران
استخدام کارمند خانم مسلط به ترجمه زبان انگلیسی
استخدام فرم زن انگلیسی جهت همکاری در دفتر ترجمه در تهران