استخدام ماساژور حرفه ای خانم و آقا با مدرک معتبر در تهران
استخدام ماسور آقا با مدرک معتبر و سابقه کار مرتبط در شهر تهران
استخدام ماساژور خانم با مدرک و سابقه کار در تهران
استخدام ماساژور خانم جهت خانم سالمند در شهر تهران
استخدام ماساژور حرفه ای و حمام سنتی کار جهت مجموعه ورزشی
استخدام ۴ ردیف شغلی در یک هتل بین المللی معتبر در شمال تهران
استخدام ماساژور حرفه ای درمانی، تخصصی و لاغری خانم در تهران
استخدام سرپرست واحد،ماساژور در اپارک در تهران
استخدام ماساژور خانم در مرکز ماساژ بانوان - تهران
استخدام ماساژور خانم جهت همکاری با کلینیک زیبایی بانوان
استخدام مربی جهت آموزش ماساژ مسلط به تمامی سبک ها در تهران
استخدام ۹ ردیف شغلی در مجموعه اریکه ایرانیان
استخدام ۸ ردیف شغلی در مجموعه اریکه ایرانیان
استخدام ۴ ردیف شغلی در مجموعه ورزشی معتبر
استخدام ۵ ردیف شغلی در مجموعه ورزشی آگاه(اریکه ایرانیان)