استخدام ماسور (ماساژور) دارای مدرک معتبر در تهران
مشخص نشده
۷۷ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی