استخدام آرایشگر در سالن زیبایی کژال در محدوده هروی
مشخص نشده
۱۶۱ روز قبل
تهران منطقه ۴، حسین آباد
تمام وقت پاره وقت
استخدام اپیلاسیون کار حرفه ای در تهران
مشخص نشده
۱۶۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام آرایشگر در سالن زیبایی بهار در تهران
مشخص نشده
۱۸۹ روز قبل
تهران منطقه ۷، خاقانی
تمام وقت
استخدام آرایشگر در سالن زیبایی دودیس در محدوده ازگل
مشخص نشده
۲۱۹ روز قبل
تهران منطقه ۱، ازگل
تمام وقت
استخدام اپیلاسیون کار در سالن زیبایی نگین اقدسیه در تهران
مشخص نشده
۲۳۶ روز قبل
تهران منطقه ۱، اقدسیه
تمام وقت
استخدام آرایشگر زنانه در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۲۵۸ روز قبل
تهران منطقه ۱۴، پرستار
تمام وقت پاره وقت
استخدام آرایشگر زنانه در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۲۶۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۴، پرستار
تمام وقت پاره وقت
استخدام آرایشگر زنانه در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۲۸۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۴، پرستار
تمام وقت پاره وقت