استخدام مهماندار آقا در یک شرکت خصوصی معتبر در تهران
استخدام صندوقدار و کانتر کارف نیروی آشپزخانه / تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در مجموعه رستورانهای زنجیره ای باروژ-تهران
استخدام کاپیتان اُردِر ،مهماندار،میزبان،آشپز
استخدام صندوقدار و کانترکار خانم و آقا جهت رستوران
استخدام تعدادی مهماندار جهت کار در رستوران فرنگی در تهران
استخدام تعدادی صندوقدار و کانترکار جهت کار در رستوران-تهران
استخدام مسئول ثبت سفارش،ویتر و سالن کار،کارگر،کمک آشپز/ تهران
استخدام میزبان،مسئول رزرو و صندوقدار در یک رستوران معتبر
استخدام کارشناس تضمین کیفیت،کارشناس کنترل کیفیت در تهران
استخدام کانترکار ،تخته کار در کیترینگ قریشی در تهران
استخدام کانتر کار(مهماندار رستوران) در رستوران هانی در تهران
استخدام نیروی تشریفات و پذیرایی با مزایا در تهران
استخدام کانتر کار جهت مجموعه رستورانی در تهران
استخدام تعدادی کانترکار با حقوق و مزایای عالی جهت رستوران
استخدام کانترکار جهت رستوران ساکن تهران
استخدام صندوقدار - کانترکار تمام شیفت و نیم شیفت در تهران
استخدام صندوقدار و کانترکار خانم آشنا به نرم افزار سپیدز
استخدام کانتر کار خانم یا آقا جهت کار در غذای خانگی در تهران
استخدام صندوق دار،کانترکار،پیتزا زن در تهران