استخدام کارشناس ایزو،مسئول دفتر مدیر،کارمند خدمات پس از فروش
استخدام کارشناس مشاور ایزو در شرکت پارس سینوهه پاد در تهران
استخدام کارشناس سیستم ها و روش ها در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت الکتروپیک در تهران
استخدام مدیر سیستم ها و روش ها،مدیر امور طرح و توسعه در تهران
استخدام کارشناس سیستم ها و روش ها در نکو بهینه ماشین تهران
استخدام کارشناس کنترل کیفیت،کارشناس ایزو ۹۰۰۱ در تهران
استخدام ۶ ردیف شغلی در شرکت الکتروپیک در تهران
استخدام کارشناس بازاریابی،کارشناس استاندارد در تهران
استخدام منشی،کارشناس فنی ایزو،مسئول آموزش در تهران
استخدام کارشناس ایزو و کارشناس فروش‌ و بازاریابی در تهران
استخدام ۱۶ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر تولیدی و بازرگانی/تهران
استخدام کارشناس آزمایشگاه در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام ۱۳ردیف شغلی در یک مجتمع تفریحی ورزشی درتهران
استخدام سرپرست HSE در شرکت صنایع استیل البرز
استخدام کارشناس کنترل پروژه در شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات
استخدام مدیر سیستم ها و روشها در شرکت معتبر مبناتلکام
استخدام کارشناس امور مشترکین در شرکت فراسو سامانه پاسارگاد
استخدام ۶ردیف شغلی در شرکت فرانسوز یزد(جهت کار در یزد)
استخدام کارشناس تضمین کیفیت در شرکت صبا شیمی آریا