استخدام موم کار طلا با بیمه در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مومکار حرفه ای با بیمه در یک کارگاه طلاسازی در تهران
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
تمام وقت
استخدام مومکار ماهر با پاداش در یک مجموعه در تهران
مشخص نشده
۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت
استخدام اپراتور دستگاه لیزر برش طلا در خزانه گنج و گوهر راز در تهران
تهران منطقه ۱۲، پامنار
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام بسابکار در کارگاه پرنس در تهران
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت
استخدام مومکار و پوست و پرداختکار طلاساز با عیدی و پاداش در تهران
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت
استخدام شاخه کار با بیمه، پاداش، عیدی و سنوات در تهران
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام موم کار طلا با بیمه در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام شاخه کار با بیمه، پاداش، عیدی و سنوات در تهران
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پرداخت کار طلا در یک کارگاه طلاسازی معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، پامنار
تمام وقت