استخدام رویه کوب مبل ماهر و نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر مبل راحتی در مشهد
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب و خیاط مبل جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت