استخدام تعدادی نیروی رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مبل ساز با حقوق تا 15 میلیون و بیمه در یک تولیدی مبل در البرز
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب ماهر در مشهد
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب مبلمان در مشهد
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب در مشهد
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب در مشهد
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت