استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در تهران
استخدام 6 ردیف شغلی در مجموعه سنجاق در البرز
استخدام رویه کوب ماهر مبل در تولیدی مبل در مشهد
استخدام تعدادی رویه کوب جهت همکاری در شهر مشهد
استخدام تعدادی رویه کوب مبلمان راحتی در مشهد
استخدام رویه کوب و خیاط در تولیدی مبلمان در همدان
استخدام دوزنده ی کاور و تعمیرکار مبل در مجموعه سنجاق در اصفهان
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر رویه کوب در مبلمان سازی - همدان
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در محدوده غرب تهران
استخدام تعدادی رویه کوب ماهر جهت همکاری در مشهد
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در مشهد
استخدام تعدادی کارگر رویه کوب در شهر مشهد
استخدام کارگر ماهر رویه کوب مبل جهت تعمیرات در تهران
استخدام رویه کوب ماهر مبل در کرج
استخدام مجموعه تولیدی صنایع چوب و فلز چهار ضلعی در مشهد
استخدام رویه کوب جهت همکاری در مشهد
استخدام رویه کوب ماهر جهت همکاری در مشهد
استخدام رویه کوب ماهر استیل کار در مشهد
استخدام نیرو جهت رویه کوبی مبل در قم
استخدام تعدادی رویه کوب جهت همکاری در مشهد