استخدام نیروی ساده و ماهر آشنا به کار مبل در بیرجند
به 2 نفر نیروی ساده و ماهر آشنا به کار مبل در بیرجند نیازمندیم.
استخدام رویه کوب جهت مبل استیل در محدوده شهریار
به رویه کوب جهت مبل استیل جهت یک شرکت تازه تاسیس در محدوده شهریار نیازمندیم. ساعت تماس: 8 الی 18
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر مبل در شهر مشهد
به تعدادی رویه کوب ماهر و نیمه ماهر مبل در شهر مشهد در محدوده طلاب نیازمندیم. تسویه نقدی
استخدام کارگر ساده یا نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل
به کارگر ساده یا نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل در محدوده ونک - تهران نیازمندیم.
استخدام رویه کوب استیل حرفه ای در قم
به چند رویه کوب استیل حرفه ای در قم واقه در کاسه گران نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده جهت کار در رویه کوبی مبلمان در مشهد
به یک نفر کارگر ساده جهت کار در رویه کوبی مبلمان در مشهد نیازمندیم.
استخدام رویه کوب جهت همکاری در شهر مشهد
به یک رویه کوب جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام تعدادی رویه کوب مبلمان راحتی در شهر مشهد
به تعدادی رویه کوب مبلمان راحتی در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام رویه کوب مبل ماهر و نیمه ماهر آقا در کرج
به رویه کوب مبل ماهر و نیمه ماهر آقا در کرج (گوهردشت) نیازمندیم.
استخدام رویه کوب ماهر جهت مبلمان در کرج
به رویه کوب ماهر جهت مبلمان با تسویه روزانه به صورت کنترات در کرج نیازمندیم.
استخدام یک زیرکارچی و رویه کوب جهت مبل راحتی در تهران
به یک زیرکارچی و رویه کوب جهت مبل راحتی در تهران محدوده سه راه آدران نیازمندیم.
استخدام رویه کوب ماهر یا نیمه ماهر در مشهد
به یک نفر رویه کوب ماهر یا نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم.
استخدام رویه کوب نیمه ماهر در کرج
به رویه کوب نیمه ماهر در کرج (محدوده محمدشهر) نیازمندیم.
استخدام نیروی رویه کوب، نیروی ساده،رنگ کار،خیاط و برش کار
یک مجموعه مبلمان معتبر جهت گسترش و افزایش سرعت انجام کار و تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام رویه کوب مبل راحتی، سلطنتی در همدان
به یک نفر رویه کوب مبل راحتی، سلطنتی در همدان نیازمندیم.
استخدام تعدادی رویه کوب ماهر در محدوده شهرری - فیروزآباد
به تعدادی رویه کوب ماهر در محدوده شهرری - فیروزآباد نیازمندیم.
استخدام تعدادی رویه کوب مبلمان در کرج
به تعدادی رویه کوب مبلمان در کرج نیازمندیم.
استخدام رویه کوب ماهر مبل جهت کارگاه نجاری در تهران
به رویه کوب ماهر مبل جهت کارگاه نجاری در تهران نیازمندیم.
استخدام رویه کوب ماهر جهت مبل راحتی در مشهد
به دو نفر رویه کوب ماهر جهت مبل راحتی در مشهد نیازمندیم.
استخدام رویه کوب مبل جهت همکاری در مشهد
به یک نفر رویه کوب مبل جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.