استخدام رویه کوب با بیمه، پاداش در یک مجموعه در شهرک صنعتی خاوران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران شهرک صنعتی خاوران
تمام وقت
استخدام رویه کوب ماهر مبل در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام رویه کوب جهت کار در مبلمان راحتی در مشهد
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نجار رویه کوب، خیاط و رنگ کار در مشهد
مشخص نشده
۱۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت