استخدام رویه کوب ماهر مبل استیل تمیزکار در مشهد
مشخص نشده
۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب و زیر کار زن جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب و زیرکارزن مبل جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب و خیاط مبل جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب و نجار مبل راحتی جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت