استخدام بازیگر جهت تیزرهای تبلیغاتی درموسسه هلدینگ بهسان-تهران
استخدام بازیگر در موسسه هلدینگ بهسان در تهران
استخدام علاقه مندان به بازیگری در تهران
استخدام فوژان فیلم در شهر تهران
استخدام علاقمندان به بازی در فیلم سینمایی دیدار
استخدام علاقمندان به بازیگری جهت حضور در ۳ سریال و ۲ سینمایی
استخدام تعدادی بازیگر خانم و آقا جهت بازی در فیلم سینمایی
استخدام بازیگر جهت تیزرهای تبلیغات در موسسه هلدینگ بهسان/تهران
استخدام تعدادی بازیگر جهت حضوردرپربازیگرترین سریال طنز نوروزی
استخدام موسسه سینمایی قاب سرخ در تهران
استخدام علاقمندان به بازیگری جهت حضور در ۳ سریال و ۲ سینمایی
استخدام علاقمندان به بازیگری جهت حضور در بهترین طنز سال
استخدام بازیگر جهت همکاری در فیلم سینمایی دیدار در تهران
استخدام نیرو علاقه مند به بازیگری در تهران
استخدام مجری بازیگر،تدوین گر،تصویر بردار در محدوده سید خندان
استخدام جهت حضور در سریالهای تلویزیونی و نمایش خانگی
استخدام نیرو علاقه مند به بازیگری جهت حضور در سریال پر بازیگر
استخدام تعدادی نیروی علاقه مند به بازیگری جهت حضور در فیلم طنز
استخدام تعدادی خانم، آقا و کودک جهت بازی در فیلم، سریال و آگهی
استخدام تعدادی نیرو جهت حضور در فیلم سینمایی در تهران