استخدام کابینت کار و دکور ساز ماهر با بیمه در یک مجموعه در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت