استخدام استاد کار mdf با مزایادر یک شرکت معتبر در شرق تهران
استخدام استادکار کابینت MDF در محدوده شرق تهران
استخدام کارگرساده جهت کار در کارگاه MDF در غرب تهران
استخدام کارگر ساده و مونتاژ کار جهت کارگاه کابینت سازی
استخدام برشکار و مونتاژ کار سرویس خواب MDF در تهران
استخدام الیت کار MDF جهت سرویس خواب در شهر تهران
استخدام کابینت ساز فلز حتی الامکان محدوده باقرشهر یا کهریزک
استخدام یک نفر کارگر ساده کابینت ساز جهت کار در تهران
استخدام تعدادی مونتاژکار ماهر کابینت و سرویس خواب MDF
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارگاه کابینت MDF
استخدام کارگر ساده و نیمه ماهر جهت کارگاه مونتاژ کابینت
استخدام کارگر ساده جهت کارگاه CNC و وکیوم MDF
استخدام برشکار حرفه ای کابینت در شهرک صنعتی خاوران
استخدام مونتاژکار MDF ماهر با حقوق مکفی و بیمه
استخدام 5 ردیف شغلی دریک شرکت معتبر تولیدی در تهران
استخدام کارگر جهت نجاری و برشکاری MDF در تهران
استخدام برشکار و مونتاژکارMDF جهت کار در محدوده چهار دانگه
استخدام MDF کار کاملا ماهر ساکن غرب تهران
استخدام مونتاژ کار کابینت mdf در جاجرود
استخدام کارگر نیمه ماهر و ساده جهت کابینت سازی در تهران