استخدام تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر آهنگری
استخدام آهنگر ماهر مسلط به کلیه امور آهنگری در تهران
استخدام کارگر ماهر درب و پنجره ساز در شهرک صنعتی خاوران
استخدام کارگر آهنگر با سابقه کار آهنگری و جوشکاری
استخدام آهنگر مسلط به جوش Co2 در تهران
استخدام آهنگر ماهر درب و پنجره ساز محدوده شهرری قرچک
استخدام آهنگر ماهر و نیمه ماهر در شهر تهران
استخدام تعدادی استادکار آهنگر در تهران
استخدام کارگرماهر و نیمه ماهر در و پنجره ساز در شهریار و تهران
استخدام آهنگر ماهر ساخت ماشین آلات در تهران
استخدام آهنگر و راویزکار وردست و استادکار در تهران
استخدام کارگر ماهر درب و پنجره ساز آهنی در تهران
استخدام کارگر ماهر آهنگر در شهرک صنعتی عباس آباد
استخدام دو نفر آهنگر در و پنجره ساز ماهر و نیمه ماهر در تهران
استخدام تعدادی آهنگر در محدوده اسلامشهر، رباط کریم، حسن آباد
استخدام آهنگر جهت همکاری در شهریار
استخدام کارگر ماهر ماشین ساز مسلط به فرز، تراش و آهنگری
استخدام کارگر ساده جهت کار در آهنگری در تهران
استخدام کارگر ماهر جهت در و پنجره سازی در تهران
استخدام کارگر ساده آهنگر با سابقه کار جهت کار در کارخانه