استخدام مترجم در مجموعه ترجمیک در تهران
۹ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
ارسال آسان
استخدام مترجم در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مترجم در یک شرکت معتبر در قم
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام مذاکره کننده بین المللی به زبان غیر از انگلیسی در تهران
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
تهران
حقوق ثابت تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مذاکره کننده بین الملل مسلط به زبان آلمانی با حقوق 9 تومان در تهران
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
تهران منطقه ۳، قبا
حقوق ثابت 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مترجم فرم زن در یک دارالترجمه رسمی در تهران
مشخص نشده
۳۸ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام مذاکره کننده به زبان خارجی (غیر از انگلیسی) در تهران
مشخص نشده
۳۸ روز قبل
تهران
حقوق ثابت 9,000,000 تومان
تمام وقت