ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مسئول دفتر در شرکت چرتکه تراز ایرانیان در تهران
تهران منطقه ۳، امانیه
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، گاندی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه، بیمه تکمیلی و حقوق ثابت تا 12 میلیون
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی با بیمه، پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی مدیر عامل با بیمه در صنایع قوطی سازی تنگه نور در شهریار
تهران شهریار
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام 6 عنوان شغلی در یک هلدینگ معتبر بین المللی در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام منشی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
تمام وقت