استخدام ناخن کار حرفه ای در سالن زیبایی ناز جردن در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت
استخدام ناخن کار در یک سالن زیبایی در شهرک غرب تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهرک غرب
تمام وقت
استخدام ناخن کار در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
پاره وقت
استخدام آرایشگر در سالن زیبایی بهار در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، خاقانی
تمام وقت
استخدام ناخنکار در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام ناخن کار در سالن دیوا در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۴، تهرانپارس غربی
تمام وقت
استخدام آرایشگر در سالن زیبایی مایرا در محدوده جردن
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام ناخن کار در یک سالن ناخن در تهران
مشخص نشده
۴ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
استخدام آرایشگر حرفه ای در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، جمهوری
تمام وقت