دعوت به همکاری آرایشگر در یک مجموعه معتبر در فرمانیه
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، فرمانیه
تمام وقت
استخدام آرایشگر در یک سالن زیبایی معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، باغ فیض
تمام وقت
استخدام دستیار ناخنکار در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
استخدام آرایشگر در سالن زیبایی موژان در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۴، حکیمیه
تمام وقت
استخدام آرایشگر زناانه در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۴، شمس آباد
تمام وقت
استخدام آرایشگر در یک آرایشگاه معتبر در ظفر
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، ظفر
تمام وقت
استخدام ناخن کار در یک سالن زیبایی معتبر در منطقه پاسداران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران منطقه ۴، پاسداران - ضرابخانه
تمام وقت