استخدام ناخن کار در سالن زیبایی مریم آرا در شرق تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۸، مجیدیه
تمام وقت
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در آرایشگاه تاج در محدوده سعادت آباد
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی