استخدام کارشناس صادرات و طراح فرش حرفه ای-تهران
استخدام کارمند بازرگانی خارجی،طراح فرش در تهران
استخدام کارشناس ارشد طراحی فرش در تهران
استخدام نقاشی دیجیتال (DIGITAL PAINTER) گرایش نقاشی،طراح فرش
استخدام طراح فرش در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس طراحی فرش در شرکت فرش فرهی در تهران
استخدام تعدادی ری سایز کار مسلط به طراحی فرش و فتوشاپ