استخدام اپتومتریست در یک مطب چشم پزشکی معتبر در تهران
مشخص نشده
۵۴ روز قبل
تهران منطقه ۶، گاندی
پاره وقت
استخدام اپتومتریست در عینک سازی نورآسا در شهرک ولیعصر
مشخص نشده
۷۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۸، شهرک ولیعصر شمالی
پاره وقت
استخدام اپتومتریست در عینک سازی نورآسا در شهرک ولیعصر
مشخص نشده
۸۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۸، شهرک ولیعصر شمالی
پاره وقت
استخدام اپتومتریست با حقوق عالی در تهران
مشخص نشده
۹۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام اپتومتریست در عینک سازی نورآسا در شهرک ولیعصر
مشخص نشده
۹۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۸، شهرک ولیعصر شمالی
پاره وقت
استخدام دستیار اپتومتریست در هلدینگ سینوهه در تهران
مشخص نشده
۱۱۵ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
پاره وقت