استخدام پرستار، تکنسین لیزر،نسخه خوان خانم در تهران
استخدام اپراتور لیزر خانم جهت کلینیک زیبایی در شهر تهران
استخدام اپراتور لیزر خانم جهت کلینیک زیبایی در تهران
استخدام اپراتور لیزر خانم به صورت پاره وقت جهت کلینیک زیبایی
استخدام اپراتور لیزر جهت کلینیک فعال در غرب تهران
استخدام اپراتور لیزر الکس و دستگاه های لاغری حرفه ای
استخدام اپراتور لیزر جهت مطب زیبایی در شهر تهران
استخدام اپراتور لیزر آشنا به دستگاه کندلا در تهران
استخدام اپراتور لیزر خانم حرفه ای جهت کلینیک زیبایی در تهران
استخدام اپراتور لیزر خانم با سابقه کار جهت کلینیک زیبایی
استخدام اپراتور لیزر دستگاه الکس کندلا با سابقه در تهران
استخدام اپراتور لیزر خانم با سابقه کار با لیزر با روابط عمومی
استخدام اپراتور لیزر خانم با مزایا در تهران
استخدام اپراتور دستگاه لیزر در یک کلینیک پوست و زیبایی معتبر
استخدام 6 ردیف شغلی در یک مرکز معتبر درمانی در تهران
استخدام تکنسین خانم مسلط به دستگاه دایود در تهران
استخدام اپراتور لیزر خانم با سابقه کار با دستگاه دایود
استخدام اپراتور لیزر با دستگاه کندلا جهت کار در کلینیک زیبایی
استخدام دستیار خانم جهت کار با دستگاه لیزر ترجیحا پیراپزشک
استخدام اپراتور لیزر خانم جهت کار در مطب در تهران