استخدام کباب پز ماهر جهت رستوران در شهرری
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تخته کار جهت کار در آشپزخانه در مشهد
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کباب زن ماهر در رستوران در تهران
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کباب زن یا کباب پز ماهر در تهران
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تخته کار ماهر آقا جهت کار در تهران
مشخص نشده
۲۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر کباب پز جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
تهران
تمام وقت