استخدام نیروی اشپز در زنجان
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام آشپز، تخته کار و کمک آشپز جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تخته کار جهت کار در رستوران در مشهد
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت