استخدام تخته کار ماهر جهت کار در آشپزخانه در مشهد
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام یک نفر جهت کار در کبابی در زنجان
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت