استخدام ویراستار با حقوق تا 10 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش در تهران
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان