استخدام نمونه خوان، ویراستار علمی تخصصی در تهران
استخدام ویراستار ادبی آشنا به زبان عربی و متون کهن در تهران
استخدام ویراستار جهت ویرایش علمی مقالات در حوزه آرایشی بهداشتی
استخدام مترجم فارسی به انگلیسی و ویراستار ادبی و فنی
استخدام تعدادی ویراستار ادبی و نگارشی خانم در تهران
استخدام یک ویراستار جهت همکاری با دفتر انتشارات در تهران
استخدام ویراستار در انتشارات پ در تهران
استخدام ویراستار علمی دروس،تصویرگر،صفحه­ آرای ایندیزاین
استخدام ویراستار در انتشارات نشر ذهن آویز در تهران
استخدام ویراستار علمی،فنی ادبی،کارمند اجرایی تالیف کتب کنکور
استخدام ویراستار خانم حرفه ای و با تجربه در تهران
استخدام ویراستار علوم انسانی در انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
استخدام ویراستار و نمونه خوان در انتشارات ترجمان علوم انسانی
استخدام ویراستار فنی و ادبی در موسسه آموزش عالی آزاد در تهران
استخدام ویراستار علمی در یک موسسه آموزشی معتبر در تهران
استخدام ویراستار،گرافیست در ایران هاست
استخدام ویراستار فنی و ادبی در یک موسسه آموزش عالی آزاد
استخدام ویراستار علمی، ویراستار فنی و ادبی دریک انتشارات معتبر
استخدام ویراستار تخصصی فنی حرفه ایی در انتشارات کاگو
استخدام ویراستار و گرافیست در روشنگر رایانه تهران(ایران هاست)