استخدام کارگر ماهر کبابی ذغالی و حلیم در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کباب پز با حقوق توافقی در تهران
مشخص نشده
۲۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام آشپز آشنا به کباب و جوجه در تهران
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کمک کباب پز جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کباب زن و کباب پز جهت کار در تهران
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
تهران
تمام وقت