استخدام کباب زن و کباب پز ماهر در تهران
مشخص نشده
۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کباب‌ زن ماهر جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کباب پز ماهر جهت رستوران در شهرری
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کباب زن ماهر در رستوران در تهران
مشخص نشده
۴۶ روز قبل
تهران
تمام وقت