استخدام تخته کار جهت رستوران در شهر تهران
استخدام وسط کار و تخته کار جهت همکاری با رستوران در تهران
استخدام تخته کارحرفه ای با جای خواب جهت کترینگ در تهران
استخدام کمک آشپز مسلط به تخته کاری جهت تهیه غذا
استخدام تخته کار جهت پاک کردن گوشت گوساله در تهران
استخدام تخته کار و کمک آشپز در شهر تهران
استخدام تخته کار نانوا جهت کار در رستوران در شهر تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در یک رستوران معتبر در تهران
استخدام کانترکار ،تخته کار در کیترینگ قریشی در تهران
استخدام نیروی ‎جوان ‎باتجربه جهت تخته‎کاری ‎در آشپزخانه
استخدام یک تخته کار ماهر جهت همکاری با رستوران
استخدام تخته کار جهت کار در رستوران در تهران محدوده ملاصدرا
استخدام کباب زن آقا جهت رستوران در تهران
استخدام کباب زن ماهر آقا جهت همکاری در تهیه غذا در تهران
استخدام تخته کار کباب پز جهت رستوران باغ طهرون
استخدام تخته کار جهت آشپزخانه رستوران ساکن تهران
استخدام تخته کار ماهر آقا جهت رستوران ایرانی در تهران
استخدام تخته کار ماهر جهت رستورانی ایرانی با جای خواب
استخدام آشپز، کمک آشپز، تخته کار حرفه ای جهت تالار پذیرایی
استخدام تخته کار ماهر برگ زن و راسته پاک کن حرفه ای