در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام قالی باف در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۶۴ روز قبل
تهران
پروژه‌ای دورکاری
استخدام تعدادی بافنده فرش دستباف در تهران
مشخص نشده
۴۷۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام یک بافنده گردباف جهت کار در تهران
مشخص نشده
۷۵۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی بافنده فرش ماهر و نیمه ماهر
مشخص نشده
۱۱۴۰ روز قبل
تهران
تمام وقت