در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام قالی باف در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
تهران
پروژه‌ای دورکاری
استخدام تعدادی بافنده فرش دستباف در تهران
مشخص نشده
۱۵۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام یک بافنده گردباف جهت کار در تهران
مشخص نشده
۴۳۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی بافنده فرش ماهر و نیمه ماهر
مشخص نشده
۸۲۱ روز قبل
تهران
تمام وقت