استخدام محقق و پژوهشگر در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در تهران
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
ارسال آسان
استخدام پژوهشگر (سازه های هیدرولیکی-زلزله) با بیمه و ناهار در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت پاره وقت
استخدام محقق و پژوهشگر در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در قم
قم
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
استخدام کارشناس تحقیق و توسعه در شرکت توس فیوز در خراسان رضوی
۴ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
استخدام محقق و پژوهشگر در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در خراسان رضوی
خراسان رضوی
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
استخدام محقق و پژوهشگر در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
استخدام محقق و پژوهشگر در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در مازندران
مازندران
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان