استخدام پرس کار در شرکت افراست در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران
تمام وقت