ارسال آسان
استخدام کارشناس اخذ پذیرش و ویزا با بیمه تکمیلی در موسسه صبا ویزا در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس اخذ پذیرش در موسسه اعزام دانشجو صباپلن در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مشاور امور مهاجرتی در موسسه اعزام دانشجو پاسارگاد در تهران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام کارشناس امور مهاجرت در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۹ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، دریا
تمام وقت پاره وقت
استخدام کارشناس امور مهاجرت با 15 میلیون حقوق و پورسانت در تهران
۹ ساعت قبل
تهران منطقه ۴، حسین آباد
حقوق ثابت تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارآموز پذیرش و امور ویزا در شرکت پارس رادین گیتی اسپادانا
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت کارآموزی