استخدام نگهبان آقا در جهت نگهبانی و نظافت مجموعه در تهران
استخدام نگهبان از تهران و مرکزی جهت شهرک صنعتی مامونیه(ساوه)
استخدام نگهبان و حراست در شرکت میراب در شهرک صنعتی شمس آباد
استخدام نگهبان در هایپر مصالح و خدمات ساختمانی درجاده قدیم کرج
استخدام نیروی آقا جهت نگهبانی در مجتمع تجاری- اداری در تهران
استخدام یکنفر نگهبان جهت مجتمع مسکونی در شهر تهران
استخدام کارمند امنیت (انتظامات)،کارمند امنیت(کنترل ترافیک)
استخدام مدیر فروش،نگهبان،نیروی خدماتی در گروه پوشاک بارس
استخدام نیروی حفاظت فیزیکی آقا در پردیس
استخدام واحد تولید،اداری،انبار،کنترل کیفی،یارد هیزم / 11 استان
استخدام نگهبان در مدرسه دولتی تطبیقی و بین الملل
استخدام نگهبان با سابقه کار حراست در شرکت ماکسیم - تهران
استخدام ۳ ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر در شرق تهران
استخدام نگهبان در تهران و مرکزی شهر مامونیه(ساوه)
استخدام انباردار،نگهبان شب در شرکت حلوای عقاب در تهران
استخدام نیروی حفاظت فیزیکی آقا در تهران
استخدام نیروی خانم وآقا جهت نگهبانی در مجتمع تجاری- اداری
استخدام پارکبان و نگهبان در FLY LAND/سعادت آباد
استخدام نگهبان آقا جهت همکاری در شرکت محصولات غذایی آرنوش
استخدام نیروی خانم وآقا جهت نگهبانی در مجتمع تجاری- اداری