ارسال آسان
استخدام نگهبان با حقوق 12 میلیون تومان، بیمه در گروه صنعتی صدیقی در شهر قدس
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 11,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نگهبان با بیمه در شرکت مقداد رایانه ایرانیان در تهران
تهران منطقه ۶، سنایی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت