استخدام کارشناس حسابداری،بازرس کنترل کیفیت آقا -شمال شرق تهران
استخدام افسر ایمنی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مشاور ایمنی صنعتی ،مشاور آموزشی در تهران
استخدام کارشناس HSE(مدرک ایمنی صنعتی ،بهداشت)در سدآب نیروتونل
استخدام کارشناس ایمنی صنعتی HSE در تهران
استخدام کارشناس HSE در یکی از برندهای معتبر سوخت در تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر ساختمانی- تهران
استخدام یک نفر نیروی ایمنی HSE در پروژه راهسازی
استخدام فارغ التحصیل رشته بهداشت حرفه ای یا مهندس ایمنی صنعتی
استخدام یک نفر کارشناس HSE جهت یک شرکت معتبر پیمانکاری
استخدام کارشناس hse در کارگاه ساختمانی در محدوده شرق تهران
استخدام کارشناس یا کاردان فنی آقا(رشته مکانیک یا بازرسی فنی)
استخدام کارشناس ایمنی و بهداشت جهت یک شرکت تولیدی
استخدام یکنفر نیروی HSE در یک شرکت ‎معتبر ساختمانی
استخدام کارشناس ایمنی خانم جهت شرکت پیمانکاری
استخدام کارشناس کنترل مدارک فنی(مکانیک،بازرسی فنی)درشرکت معتبر
استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای ایمنی صنعتی و HSE
استخدام مسئول ایمنی دارای مدرک تحصیلی ایمنی در تهران
استخدام افسر ایمنی کارگاه آشنابه ضوابط ایمنی اجرای نما
استخدام کارشناس ایمنی ترجیحا آقا رشته ایمنی صنعتی