ارسال آسان
استخدام وسط کار پوشاک با بیمه در شرکت فاخر پوشان تافته در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، صادقیه
تمام وقت
استخدام وسط‌کار پوشاک در مجموعه لباس زیر مادام در تهران
مشخص نشده
۷۴ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام ور دست خیاط در کوکینه مزون در تهران
۹۶ روز قبل
تهران منطقه ۱، اراج
تمام وقت پاره وقت
استخدام وسط کار در تولیدی مکس مارا در تهران
مشخص نشده
۱۳۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی وسط کار جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۱۳۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام وسط کار جهت تولیدی پوشاک در تهران
مشخص نشده
۱۴۱ روز قبل
تهران
تمام وقت