استخدام منشی در آژانس تبلیغاتی افق اندیشه در تهران
استخدام منشی،آشپز خانم در شرکت افرا اکسون در تهران
استخدام منشی در موسسه علوم و فنون تهران
استخدام منشی خانم در شرکت ایده نو تجارت آویژه - تهران
استخدام منشی خانم آشنا به کامپیوتر و تایپ در تهران
استخدام منشی و کارمند اداری در شرکت معتبر در تهران
استخدام کارمند آرشیو الکترونیک در شرکت پوینده الکترونیک- تهران
استخدام مسئول دفتر مسلط به زبان انگلیسی در تهران
استخدام منشی برای دفتر کارخانه تولیدی پوشاک در تهران
استخدام منشی آشنا به حسابداری و زبان انگلیسی خانم در تهران
استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی معتبر محدوده پونک
استخدام مسئول دفتر مدیرعامل آقا تسلط کامل به آفیس - تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در مجموعه فروشگاههای فیضی در تهران
استخدام منشی مسلط به کامپیوتر و تایپ 10 انگشتی در تهران
استخدام منشی و مسئول دفتر خانم مسلط به زبان انگلیسی و ترجمه
استخدام منشی آشنا به نرم افزار حسابداری و امورات حسابداری
استخدام منشی در یک شرکت تولیدی بازرگانی معتبر در تهران
استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام منشی آشنا به حسابداری در تهران