ارسال آسان
استخدام مدیر توسعه نرم افزار در بازار فیشاپینگ در تهران
تهران منطقه ۵، شهران شمالی
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت
مدیر فنی - CTO
PHP | Node.js | MySQL
ارسال آسان
استخدام مدیر توسعه نرم افزار حقوق از 25میلیون و بیمه تکمیلی در شرکت چاپ آقا
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، بلوار کشاورز
حقوق ثابت از 25,000,000 تومان
تمام وقت
مدیر فنی - CTO