ارسال آسان
استخدام مدیر مهندسی نرم افزار با حقوق، بیمه ، مزایا ، پاداش در تهران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | C | UI/UX
ارسال آسان
استخدام مدیر پروژه نرم افزار در گروه بایا در تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران
دورکاری
ارشد - Senior
Microsoft SQL Server | ASP.NET | .NET Core
ارسال آسان
استخدام مدیر پروژه نرم افزار در هلدینگ آریان در اصفهان
۱۱ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 4 تومان تا 10 تومان
مدیر فنی - CTO
ASP.NET | PHP | Android
استخدام مدیر پروژه نرم افزار در مهر سامان گستر در شیراز
۱۲ روز قبل
فارس
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
ارشد - Senior