ارسال آسان
استخدام مدیر پروژه نرم افزار در هلدینگ آریان در اصفهان
۸ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 4 تومان تا 10 تومان
مدیر فنی - CTO
ASP.NET | PHP | Android