استخدام باریستا در یک کافه موفق و با سابقه در پیروزی
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۳، نیرو هوایی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام باریستا در کافه ترنج در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت
استخدام باریستا در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، دروس
تمام وقت کارآموزی
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام باریستا در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران لواسان
پاره وقت
استخدام باریستا در بن آیس در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، زعفرانیه
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تعداد نیرو اشپز و سالندار در مشهد
مشخص نشده
۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت