استخدام تعدادی کارگر رنگ کار ماهر و نیمه ماهر و ساده در تهران
استخدام کارگر ماهر نقاش اتومبیل جهت همکاری در شهر تهران
استخدام اکیپ رنگ کار ماهر مبلمان راحتی در شهر تهران
استخدام نقاش ماهر با حقوق و مزایای عالی در شرق تهران
استخدام رنگ کارماهر مبلمان استیل و کلاسیک در تهران
استخدام نقاش ماهر اتومبیل جهت همکاری در شهر تهران
استخدام رنگ کار ماهر چوب و MDF در کارگاه تولید درب
استخدام رنگ کار پودری ماهر در تهران
استخدام نقاش ماهر و نیمه ماهر اتومبیل بصورت حقوقی در تهران
استخدام یک نفر نقاش اتومبیل ماهر جهت کار در لواسان
استخدام رنگ کار ماهر مبل در محدوده رباط کریم
استخدام کارگر ماهر نقاش اتومبیل در محدوده شرق تهران
استخدام نجار ماهر،رنگ کار چوب در مجموعه نجاری در تهران
استخدام رنگ کار و کمک رنگ کار ماهر و نیمه ماهر چوب
استخدام نقاش ماهر و نیمه ماهر اتومبیل در محدوده شهریار
استخدام رنگ کار ماهر مبلمان راحتی و غذاخوری در تهران
استخدام نقاش ماهر اتومبیل به صورت حقوقی در شهر تهران
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر رنگ کار چوب در تهران
استخدام رنگ کار الکترواستاتیک در یک شرکت معتبر تولیدی- پرند
استخدام نقاش اتومبیل ماهر یا نیمه ماهر در تهران