استخدام ویزیتور حضوری با مزایا در شرکت گلستان در خوی و سلماس
استخدام سرپرست فروش با مزایا در شرکت گلستان در ارومیه
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در یک موسسه معتبر
استخدام نماینده علمی و فروش با مزایا در آذربایجان غربی
استخدام کارگر بلوکزنی جهت کار در کرمانشاه با شرایط عالی
استخدام کارشناس الکترونیک در یک شرکت معتبر
استخدام مدیر داخلی در شرکت بازرگانی زمزم صدر آذین
استخدام Cig Packing,electronic,Cig Making Machine technician
استخدام 7 ردیف شغلی در گروه صنعتی پویا در 11 استان
استخدام کارشناس فروش و امور مشتریان در شرکت کوانتوم/ کل کشور
استخدام رستورانی معتبر از 11 استان،جهت کار در تهران،کرج،متل قو
استخدام نیروی ساده آقا در یک رستوران معتبر از 11 استان
استخدام کارشناس فروش خانم در 8 استان کشور
استخدام برقکار با امکانات از آذربایجان غربی جهت کار در تهران
استخدام مهندس برق و مهندس کامپیوتر در شرکت معتبر
استخدام کارمند حسابداری خانم با حقوق و مزایای عالی در ارومیه
استخدام کارشناس پشتیبانی(برق،کامپیوتر)مهابادمیاندوآب،ماکو،نقده
استخدام ویزیتور،مرچندایزر یا نیروی چیدمان در آذربایجان غربی
استخدام طراح گرافیک با مزایا در آذربایجان غربی
استخدام کارشناس فروش غیر حضوری (سراسر ایران)/ شرکت کوانتوم