استخدام نیروی رزرواسیون جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارمند رزرویشن با بیممه در یک هتل در مرکز شهر تهران
مشخص نشده
۲ روز قبل
تهران منطقه ۶، ایرانشهر
تمام وقت
استخدام رزویشن هتل با عیدی، بیمه و سنوات در هتل آفتاب در تهران
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران منطقه ۲۰، شهر ری-استخر
تمام وقت