استخدام یک رزرویشن آقا جهت شیفت شب مسلط به کامپیوتر
استخدام رزرویشن باتجربه در تهران
استخدام رزرواسیون جهت هتل آذر - مشهد
استخدام پذیرش خانم مسلط به زبان عربی در مشهد
استخدام نیروی خانم آشنا به زبان عربی جهت رزرواسیون - مشهد
استخدام رزرویشن جهت آژانس مقدم در کرج
استخدام رزویشن متعهد و مجرب یک شب درمیان جهت تاکسی سرویس
استخدام رزرویشن آقا آشنا به پارس آرین در تهران
استخدام نیروی رزرواسیون خانم در هتل ابریشم در مشهد
استخدام رزرویشن جهت تاکسی سرویس حمید در تهران
استخدام متخصص گرافیست و رزرواسیون در مشهد
استخدام رزرویشن شیفت شب جهت کار در آژانس در محدوده غرب تهران
استخدام رزرویشن جهت شیفت شب آشنا به کامپیوتر
استخدام رزرویشن جهت تاکسی سرویس در کرج
استخدام یکنفر رزرویشن شیفت روز در تهران
استخدام رزوریشن خانم و آقا مسلط به زبان انگلیسی جهت پذیرش هتل
استخدام کارمند رزرویشن آقا در باشگاه ورزشی - تهران
استخدام رزرویشن آقا، شب کار یک شب در میان - تهران
استخدام نیروی رزرواسیون هتل خانم جهت همکاری در شهر مشهد
استخدام 11 ردیف شغلی در آژانس گردشگری معتبر در تهران