استخدام بازرس فروش در خراسان رضوی
استخدام بازرس کیفی و کارشناس کنترل کیفی صنایع چوب-اصفهان
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در آذربایجان شرقی
استخدام 5 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در آذربایجان شرقی
استخدام نیرو جهت بازدید روزانه سیستم اطفاء حریق در شیراز
استخدام کاردان بازرسی آقا باسابقه در فروشگاه افق کوروش /شیراز
استخدام کاردان بازرسی در شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
استخدام سرپرست آزمایشگاه،بازرس کنترل کیفیت در شرکت فرنام بسپار
استخدام بازرس (T.M.R) در شرکت کامور در تهران
استخدام بازرس در شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
استخدام کارشناس حسابداری،بازرس کنترل کیفیت آقا -شمال شرق تهران
استخدام بازرس کنترل کیفیت با مدرک صنایع، مکانیک، فیزیک
استخدام بازرس کنترل کیفیت در شرکت شفانگر در قم
استخدام بازرس فروشگاه زنجیره ای در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام تعدادی مامور بازدید جهت موسسه ایمن آتش نشان - اصفهان
استخدام 11 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی
استخدام بازرس پلی اتیلن (شیمی یا مهندسی شیمی ) در فارس
استخدام بازرس پلی اتیلن (شیمی یا مهندسی شیمی ) در تهران
استخدام بازرس پلی اتیلن (شیمی یا مهندسی شیمی ) در مرکزی
استخدام بازرس کیفی جهت یک شرکت معتبر در کرج